Naar facebook pagina SLAH Word Vriend van de SLAH
De hujbarg.

De barg is vol,
    et rieten dak kikt tevreden
      naor zien dikke boek.

De boer harkt,
    muj en hiete van de dag,
      de laeste sprieten bi’j mekeer.

Een vörke rust,
    zien tanen glimmen,
      op zien haandvat dreugt er zwiet.

In de straolen
   van de laete aovondzunne
     glaanst et huj as kostber goold.

.....in de veerte
        miemeren koenen
           over een waarme winter stal..... 

De hooiberg.

De berg is vol,
    het rieten dak kijkt tevreden
       naar zijn eigen dikke buik.

De boer harkt,
    moe en heet van de dag,
      de laatste sprieten bij elkaar.

Een vork rust,
     zijn tanden glimmen,
      op zijn handvat droogt het zweet.

In de stralen
    van de late avondzon
      glanst het hooi als kostbaar goud.

…..in de verte
         mijmeren koeien
           over een warme winterstal.....
Harmen Houtman (Nijeholtpade 1951) schrijft al sinds zijn kindertijd. Hij begon in 1972 in het Stellingwerfs te schrijven. In dat jaar was de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte. In 1990 begon hij met Friese liedteksten en schreef hij gedichten, verhalen, liedteksten en eenakters.
De volgende dichtbundels verschenen van zijn hand:
Weerzien 1980, Veur de vorm 1994, Dichterbij 2008.
Ook leverde Houtman bijdragen voor: Myn hert dat trillet my Gybert Japiks 1603 – 2003, Mijn ondeugd (verzamelbundel Vrij Nederland), Bomen over kunst (Bomenstichting), Wurden foar elkoar (Prov. Fryslân/Arriva/Qbuzz).
Houtman won in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried met zijn eenakter: Een hiete dag.
Verder schrijft hij liedteksten voor diverse zangers en groepen in het Stellingwerfs en het Fries.

Schriever en dichter Harmen Houtman uut Et Vene schrift al in et Stellingwarfs sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972. Van him verschenen an now toe drie dichtbundels. Harmen is daornaost iene van de vaaste mitwarkers an de Stellingwarver Spreukekelinder, mar levert bi’jglieks ok mit riegelmaot reisverhaelen veur o.e. de bladziede Stellingwarver Zaeken in de regionaole kraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver.
Daornaost schrift Harmen Houtman veul lietteksten. Veur de Vliegende Steerns (Flying Stars) van Hooltpae vertaelde hi’j ok wark van eren, zoas Verdronken vlinder van L. Nijgh (tekst) en B. de Groot (meziek): De eerste stap (september 2011) Verdronken vlinder (augustus 2011)